Biblioteka


BAZIE - CATKINS                          BAZIE  –  CATKINS

SPIS TREŚCI

Przy stole wielkanocnym – at the Easter table
Nasza tęsknota – Our longing
Palmy w rękach naszych – the palms in our hands
Wołamy: „Hosanna – we are calling: “Hosanna
Czas zdrady – betrayal time
Był wierny – He was faithful
Tajemnica śmierci – Mystery of death
Zwycięstwo pokonanych – Victory of the defeated
Jezus cierpiący – suffering Jesus
Kto wołał – Who was yelling
zamienić koronę – trade your crown
Jego życie – His life
Do takiego Króla – such King
Zupełnie inaczej – utterly different way
Strzęp ludzki – Wrack of a man
Może polegniesz – Perhaps you will fall
Gdy pada deszcz – When it’s raining
Musiał zmartwychwstać – He had to rise from the dead
Być chrześcijaninem – To be a Christian
To my wracamy – This is us, returning
Zmartwychwstały przyjdzie – the Risen one will come
Przyszedł – He’s come
Nie chcieli Go – They didn’t want Him
Może – Maybe
Jeden z najpiękniejszych – one of the most beautiful
Ku wieczorowi – coming up on evening
Nie tylko – not only
Przemień się – Transform yourself
Tak patrzymy – And so we watch
Płyną lata – Years go by
Nasze spotkania – our gatherings
Gdy byłeś dzieckiem – When you were a child
O swojej śmierci – about your death
Ostatni raz – for the last time
Już cię pogrzebano – you’ve been already buried
Wciąż umierać – die repeatedly
Trochę zmartwychwstałeś – risen at least a bit
Wskrześ mnie – Revive me
Co roku – Each year
Musiał odejść – had to leave
Święta dogasają – Holydays are fading away
Trochę wniebowzięci – a bit taken-to-heaven
do nieba – to heaven
Pokój łąk – peace of meadows