Dziennik Polski - wydanie niedzielne

strona do druku
29 stycznia 2006 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

"Rozkazuje duchom nieczystym" 

     Jezus powiedział do uczniów, których powoływał, by poszli za Nim: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To znaczy: Nauczę was miłości, mądrości. Nauczę was życzliwości. Wybaczania. Serdeczności. Ciepła. Żebyście porywali ludzi swoją mądrością do mądrości. Swoją dobrocią - do dobroci. Swoją życzliwością - do życzliwości.

* * *

     Na tydzień przed uroczystością świętego Franciszka Salezego zmarł ksiądz Jan Twardowski. Prawie całe swoje kapłańskie życie był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Zakon ten został założony przez świętego Franciszka Salezego - patrona pisarzy, publicystów, poetów.

* * *

     Święty Franciszek Salezy żył we wrażych czasach. Nienawiści kalwinów do katolików, nienawiści katolików do kalwinów, nienawiści protestantów do katolików, nienawiści katolików do protestantów. Żył na wygnaniu, chociaż był biskupem Genewy. I był mądry. I był dobry. Był tolerancyjny, wyrozumiały, cierpliwy, wybaczający, serdeczny, ciepły. I pozyskiwał swoich wrogów do takiego życia. Swoją mądrością - do mądrości. Swoją tolerancją - do tolerancji. Swoją cierpliwością - do cierpliwości. Swoją serdecznością - do serdeczności.
     Ksiądz Jan Twardowski żył we wrażych czasach. Reżimu komunistycznego. I był tolerancyjny, serdeczny, ciepły. Był mądry. Wyrozumiały, cierpliwy. Wypełnił swoje powołanie kapłańskie jak najlepiej. I wypełnił swoje powołanie poety. Zostawił wiele tomików swoich wierszy, tekstów literackich, które są nacechowane mądrością i miłością.

KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI

PS. 1  Jan Twardowski był jakiś czas katechetą dzieci niepełnosprawnych, które - jak to niepełnosprawni - zachowywały się czasem trudno. Poświęcił im wiersz, który tak kończy:
     Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką -
     z niebem betlejemskim, co w pudełkach świeci -
     z barankiem wielkanocnym - bez was świeczki gasną -
     i nie ma żyć dla kogo. 
                                               
  Ten od głupich dzieci

PS. 2  Tegoroczne rekolekcje adwentowe, które głosiłem w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie, były w dużej mierze oparte o poezję ks. J.Twardowskiego. Te rekolekcje są do przeczytania w Internecie. Znaleźć można moją stronę internetową pod adresem: www.malinski.pl