Wywiady

strona do druku


nr 67 eSPe - "szczęśliwi Boga oglądać będą"

rozmowy z ks. Malińskim

 szczęśliwi Boga oglądać będą

o Mateusz Pindelski SP: Czy Boga można poczuć?

ks. Mieczysław Maliński:  Zacznijmy od stwierdzenia, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Dlatego jest w stanie duchowo spotkać się z Bogiem, odczuć Boga czy raczej przeżyć, doświadczyć Boga.
  Daj tylko, Boże dusz
  Obecność Twoją czuć.
  Myśl moją pośród burz
  Na siebie zwróć.
 Używam raczej słowa "przeżycie", "doświadczenie" niż  "czucie", żeby uniknąć nieporozumienia. Czucie wiążemy z doznaniami zmysłowymi, takimi jak dotyk, słuch, smak, zapach, widzenie. Przeżycia czy doznania duchowe to przeżycie piękna, dobra, prawdy, wolności, pokoju, ciszy, przeżycie światła - jako oświecenie, objawienie, radość, która towarzyszy tamtym przeżyciom. Może lepiej użyć słowa "szczęście" - "Jestem szczęśliwy z powodu przeżytego piękna, dobra, wolności, bezinteresowności uczynionej czy doznanej dobroci, z powodu poświęcenia - naszym bliźnim".
 Również na tej samej płaszczyźnie znajduje się przeżycie Boga. On jawi się jako Rzeczywistość immanentna w stosunku do uczuć wyższych. Bo Bóg jest mądrością, wolnością, pokojem, sprawiedliwością, światłem. Równocześnie mamy świadomość, że Bóg jest Rzeczywistością transcendentną, osobową, która nie tylko jest immanentną miłością, ale kocha nas osobiście. I takie doświadczenie Boga wywołuje w nas radość, szczęście.

o. Mateusz Pindelski SP: Jaką rolę spełniają te uczucia w naszym życiu?

ks. Mieczysław Maliński: Przeżycia, o których mówimy, budują naszą osobowość, tworzą nasze życie duchowe (życie wewnętrzne czy mistyczne) życie pełnego człowieczeństwa. Człowieczeństwa, bo to przecież wszystko w naszej naturze drzemie, tylko trzeba rozbudzić, uruchomić, ożywić te przeżycia.

o. Mateusz Pindelski SP: Czy każdy człowiek szczęśliwy, nawet niewierzący, jest jakoś blisko Boga?

ks. Mieczysław Maliński: Bez wątpienia. Szczęście czy radość nawet nie tylko prowadzi do Boga, ale ono jest Boże.