REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku26 listopada 2006
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

"Jam się na to narodził"

Nie wierzcie tym, którzy mówią, że są chrześcijanami
- a nie przebaczają. 
Nie wierzcie tym, którzy mówią, że są ochrzczeni
- a wyrównują rachunki. 
Nie wierzcie tym, którzy mówią, którzy noszą krzyżyki na piersiach
- a domagają się sprawiedliwości. 
A Jezus powiedział: "Na to przyszedłem na świat, aby świadectwo dać prawdzie"
Jakiej prawdzie?! Prawdzie o Bogu-Miłości! Prawdzie o tym, że mamy być podobni do Niego. 
Jezus oświadczył:
"Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim".
____________________________________________________________