REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku13 stycznia 2008
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

"Syn umiłowany"

     To był szok. Szok radosny. Dla pasterzy, dla Trzech Królów - dla całego ¶wiata. Dla każdego z nas.
     No to przynie¶li¶my choinkę do domu. To ozdobili¶my j±. To urz±dzali¶my wieczerzę wigilijn±. To łamali¶my się opłatkiem. To szli¶my na Pasterkę w nocy. To ¶piewali¶my kolędy, najpiękniejsze jakie tylko mogli¶my wy¶piewać. To obdarowywali¶my swoich najbliższych, prezentami - na wzór Boga, który nas obdarzył swoim Słowem w postaci Jezusa.
     Ten szok nie może być powierzchowny, tylko przez chwilę. Nie może przemin±ć, ulecieć, znikn±ć. Powinien trwać w nas przez cały rok, przez całe nasze życie.
     I dlatego jest zasadne pytanie dziecka: "Mamo, a nie mogłaby choinka zostać na cały rok? Trzeba j± rozebrać? I wyrzucić do ¶mieci?"
_____________________________________________________________