REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku18 marca 2008 
Wielki Wtorek

     A polecenie Jezusa jest wyraźne: To czyńcie na moją pamiątkę. To czynimy. Na ile nas stać, na ile potrafimy.
     A wciąż jesteśmy tego świadomi, że nie dorastamy do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, że jest ono niedoskonałe.
     Staramy się utożsamiać z samym Jezusem, z Piotrem, z Janem i z resztą apostołów. Jesteśmy wstrząśnięci postawą Judasza. Nie potrafimy zrozumieć jego zdrady. A równocześnie jesteśmy świadomi, że każdemu z nas grozi takie samo niebezpieczeństwo.
___________________________________________________________________