REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku15 listopada 2008
SOBOTA

Sługa dobry

     Jesteśmy z Bogiem ściśle związani – na każdą chwilę naszego dnia. On współpracuje z nami, a my współpracujemy z Nim albo nie.
     Każdy codziennie otrzymuje od Boga dary. To są twórcze pomysły, przyjazne słowa które płyną do nas od naszych bliskich, ich mądre uwagi, dobry przykład, pochwały, upomnienia - które przyjmujemy albo odrzucamy.