REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku



12 listopada 2008
ŚRODA

Oddał chwałę Bogu

     Wdzięczność należy się nie tyle ludziom, którzy nam pomagają, pocieszają, tłumaczą, towarzyszą w życiu, wysłuchują naszych skarg – ale Bogu, który przez nich działa.