REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku22 września 2008
PONIEDZIAŁEK


Nikt?


     Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, lecz stawia na świeczniku.
     O kim Jezus to mówi? Przecież nie o nas. Bo my nie stawiamy lampy na świeczniku, ale przykrywamy ją garncem. Jak najszczelniej. Przykryć, przywalić. Zgasić. Niech się nie świeci, niech nie płonie, niech nie rozświeca ciemności.
     My, zazdrośni, że nie płoniemy, że w nas ciemność trwa.