REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku11 czerwca 2009
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Dał im

     We Mszy Jezus bierze Chleb, podaje go tobie i mówi:
„Bierz. To jest moje Ciało. Kocham cię”. Potem bierze Kielich i podaje go tobie, mówiąc: „Bierz. To jest moja Krew. Kocham cię”.
     Tak mówi do każdego z nas osobiście.

------------------------------------------------------------------------

11 czerwca 2009
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Procesja

I

U ciebie urządzić Paschę

     To była Pascha. Każdy Izraelita, dzisiaj świętując Paschę, czuje się tak jak jego praojciec, który został uwolniony przez Boga z niewoli egipskiej.
     Eucharystia to jest Pascha Nowego Testamentu. Każdy chrześcijan, uczestnicząc w niej, czuje się obdarowany miłością Jezusa. Tak jak apostołowie, którzy świętowali z Nim Ostatnią Wieczerzę.

II

Żal mi tego ludu

     Gdy uczniowie zwrócili się do Jezusa, co robić z rzeszą głodnych ludzi, Jezus im odpowiedział: Wy dajcie im jeść.
Również my jesteśmy adresatami tych słów. Chrześcijanin jest zobowiązany, ażeby dawać głodnym jeść.

III

Poznali Go

     Dlaczego Kleofas ani jego towarzysz nie poznali Jezusa wcześniej? Przecież szedł z nimi kilka godzin. Twarz miał zmienioną? Głos miał zmieniony? Był taki sam, ten sam.
     Dlaczego Go poznali dopiero przy łamaniu chleba? Przecież nie byli z Nim podczas Ostatniej Wieczerzy.

IV

Aby stanowili jedno

     Jezus dopomina się wielokrotnie, abyśmy stanowili jedno.
     Ale jak można stanowić jedno, jeżeli każdy z nas jest inny?
     A jednak można. Przez szacunek wzajemny, tolerancję, życzliwość, przebaczenie. Mamy stanowić jedno. W rodzinie, w klasztorze, w szkole, w zakładzie pracy, w narodzie, w świecie.