REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku14 września 2009
PONIEDZIAŁEK

Wywyższono Syna Człowieczego

     Jesteśmy jedyną religią, która za symbol ma krzyż i przybitego do niego Syna Bożego.
     Chociaż nie od razu przyzwyczailiśmy się do krzyża. ani do Jezusa ukrzyżowanego. Pierwsi chrześcijanie rzeźbili, malowali Go jako Pasterza, który niesie owieczkę na swoich ramionach. Później, kiedy nawet zabłysnął krzyż w świątyniach, to wisiał na nim Jezus ubrany w szaty królewskie; z koroną złotą na głowie. Z trudem przyzwyczailiśmy się do Jezusa ukrzyżowanego – w takiej postaci, jak to jest dzisiaj.
     Może zawiśniesz na krzyżu. Fizycznie albo duchowo. Ale jeśli zginiesz, wyznając, że Bóg jest Miłością i jedynym przykazaniem twoim jest: kochać – toś się nie pomylił. Zmartwychwstaniesz.