REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku29 czerwca 2010
WTOREK

Aby odszedł

 
     Apostołem być. Głosić Ewangelię Jezusową. I cały w tym trud, cała w tym zagadka, cały w tym problem:
     Co powinni głosić apostołowie? - Prawdę o Bogu-Miłości.
     W jaki sposób mają głosić tę prawdę? Pięknymi kazaniami? - Nie. Życiem swoim.
     Wszystko, co w kościele się dzieje, począwszy od Mszy świętej poprzez wszystkie sakramenty święte, nabożeństwa, drogi krzyżowe, rekolekcje, wszystko co się w kościele dzieje – w uroczystych szatach, w pięknych świątyniach – ma jeden cel: abyśmy kochali.