Biblioteka


CHRYSTUS - TOM 2.KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI
CHRYSTUS

 


TOM 2.

Spis treści

I TIBERIUS CAESAR AUGUSTUS
1. Agryppa – przyjacielem Caliguli
2. Nowi ludzie w Kościele
3. Donosiciel o Szczepanie
4. Caligula u Tyberiusza
5. Rozmowa przed zamachem stanu
6. Zamach stanu

II  PO ŚMIERCI SEJANA
1. Piłat po śmierci Sejana
2. Jerozolima po śmierci Sejana
3. Antypas po śmierci Sejana
4. Apostołowie po śmierci Sejana
5. Agryppa po śmierci Sejana

 III  OCZYSZCZANIE ŚWIĄTYNI Z HERETYKÓW
1. Uzdrowienie paralityka
2. Aresztowanie Piotra i Jana
3. Piotr i Jan przed Sanhedrynem
4. Plan zniszczenia apostołów
5. Wyprawa Piłata przeciw Samarytanom

 IV  SZAWEŁ PRZEŚLADOWCĄ KOŚCIOŁA
1. Ostrzeżenie apostołów
2. Aresztowanie Agryppy
3. Powrót Piłata z wyprawy na Samarytan
4. Szaweł wrogiem Ewangelii
5. Sprawa wdów i sierot
6. Oczekiwanie końca świata

  V  NOWA KADRA APOSTOŁÓW
1. Odwołanie Piłata
2. Kazanie Szawła
3. Wybór diakonów
4. Szczepan w jaskini lwa
5. Ostrzeżenie Szczepana
6. Wyrok śmierci na Szczepana

 VI  ŚMIERĆ SZCZEPANA
1. Drugie ostrzeżenie Szczepana
2. Marzenia Heroda Antypasa
3. Ukamienowanie Szczepana
4. Prześladowanie chrześcijan helleńskich
5. Rozesłanie diakonów
6. Piłat skazany na wygnanie

VII  GAIUS JULIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS – VULGO CALIGULA
1. Śmierć Tyberiusza
2. Dymisja Kajfasza
3. Agryppa królem
4. Diakoni w Samarii
5. Jakub Starszy biskupem Jerozolimy

VIII  AGRYPPA – MESJASZEM
1. Agryppa w Jerozolimie
2. Piotr w drodze do Samarii
3. Agryppa w Cezarei Filipowej
4. Gmina w Damaszku
5. Szaleństwa Caliguli

  IX  CHRZEST POGANINA
1. Corneliusz – stary przyjaciel Jezusa
2. Widzenie Piotra
3. Agryppa przyjacielem Claudiusza
4. Nowy rabbi Kafarnaum

   X  APOSTOŁ SZAWEŁ
1. Nawrócenie Szawła
2. Rozstanie z Szymonem Trędowatym
3. Caligula – bogiem
4. Szaweł w synagodze w Damaszku

  XI  CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS
1. Dymisja Antypasa
2. Gmina jerozolimska a Szaweł
3. Ucieczka Szawła z Damaszku
4. Śmierć Caliguli
5. Claudiusz cezarem
6. Szaweł w Arabii
7. Pierwsze lata Claudiusza
8. Powrót Szawła do Damaszku

 XII  AGRYPPA KRÓLEM CAŁEJ ZIEMI ŚWIĘTEJ
1. Szaweł w Antiochii Syryjskiej
2. Agryppa władcą Judei
3. Zamieszki w Antiochii Syryjskiej
4. Spisek Antypasa
5. Szaweł w oczach Jerozolimy
6. Agryppa nieprzyjacielem chrześcijan
7. Aresztowanie Jakuba Starszego

XIII  AGRYPPA WROGIEM KOŚCIOŁA
1. Wyrok śmierci na Jakuba
2. Śmierć Jakuba
3. Chasydzi u Agryppy
4. Jakub Młodszy biskupem Jerozolimy
5. Wyrok na Piotra
6. Szaweł w Jerozolimie

XIV  KONIEC PAŃSTWA IZRAEL
1. Agryppa z synem w Rzymie
2. Audiencja Agryppy u Claudiusza
3. Aresztowanie Piotra
4. Książę Agryppa ulubieńcem cezara Claudiusza
5. Pomysł uwolnienia Piotra
6. Powrót Agryppy do Jerozolimy
7. Odbicie Piotra
8. Śmierć Agryppy
9. Wkroczenie wojsk rzymskich do państwa Izrael

 XV  BUNT IZRAELITÓW
1. Książę Agryppa w Rzymie
2. Przygotowywanie powstania
3. Barnaba i Szaweł
4. Książę Agryppa u cezara Claudiusza

XVI  ZACHWYT POGAN CHRYSTUSEM
1. Początek pielgrzymowania
2. Paweł skazany na śmierć
3. Paweł w Antiochii Pizydyjskiej
4. Zachwyt pogan Chrystusem