Tygodnik Powszechny

strona do druku
13 kwietnia 2003
NIEDZIELA PALMOWA

"Wydał Go na ukrzyżowanie"

   Ileż straciła Jerozolima, Izrael, ludzkość przez to, że Jezus został zabity. Ileż jeszcze przypowieści mógł opowiedzieć, ile kazań wygłosić, ilu ludzi spotkać, uzdrowić, ile rozmów przeprowadzić - takich jak z Nikodemem - ilu ludzi mógł przekonać do prawdy o Bogu-Miłości, ile problemów rozwiązać, ile spraw rozwikłać, jakie jeszcze horyzonty mógł ukazać, jakie perspektywy.
   To przekazał Jezus w ręce Kościoła, który jest Jego mistycznym Ciałem. I który ma kontynuować Jego rewolucję.

KS. M.M.