Tygodnik Powszechny

strona do druku
25 maja 2003
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

"Trwajcie w miłości mojej"

     Nie wstydźmy się naszej polskości. Bo jest piękna. Ani naszej odrębności. Bo jest charakterystyczna. Ani naszej inności. Bo jest godna. I czcigodna.
     Ale równocześnie szanujmy odrębność naszych sąsiadów, ich prawo do jej zachowania. To jest probierzem naszej wielkości.

KS.M.M.