Biblioteka
TWOJE CZTERY TWARZE 

 

KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKITWOJE CZTERY TWARZESPIS TREŚCI

Wstęp. Transcendentalia
Byt jak diament
Wieś - tęsknota za utraconym rajem

UNUM
Sny o całości osoby
Żyć w godności
Prawdziwa godność

VERUM
Primum vivere, deinde philosophari
Myśleć
Po co szkoła
Zrozumieć
Pasja
Być geniuszem
Wykłady
Arystokracja
Szlachectwo obowiązuje
Nauczyciele
Mądrosć życiowa

BONUM
Postęp człowieka
Dobry człowiek
Czym jest dobro, a czym zło moralne?
Nie tylko duch, ale i ciało
Szkoła a życie
Zły przykład
Złe programy telewizyjne
Sprawiedliwy upada
Charakter

PULCHRUM
Piękno kraju
Emigracja
Piękno człowieka
Piękno ciała
Sinusoida
Źródło ludzkiego piękna
Twórca i odbiorca
Religia jako czynnik kulturotwórczy