REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku20 marca 2009
PIĄTEK

Jezus odpowiedział

     Jezus jest wywołany przed szereg. Uczony w Piśmie pyta Go o najważniejsze z wszystkich przykazań.
     Jezus mówi – śpiewa, woła, wyznaje przed tym człowiekiem - swoją najgłębszą tajemnicę: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem; całą swoją duszą; całym swoim umysłem; całą swoją mocą. Drugie jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
     Powtarza to, co Mojżesz napisał. Ale On jest jedynym Człowiekiem na świecie, który mógł powiedzieć to naprawdę.
     Bo On to wyznał, czym żył.