REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku24 listopada 2009
WTOREK

Kamień na kamieniu


     Każdy ma swoje ruiny, swoje gruzy. A budowaliśmy, a stawialiśmy, a radowaliśmy się, a cieszyliśmy się osiągnięciami naszych rąk, naszych pomysłów, naszych zamiarów.
     I rozpadło się to, co zdawało się być trwałe. Ale nie rezygnuj. Dźwigaj to, co upadło, wznoś to, co się rozleciało. Buduj to, co runęło.  To już będzie coś innego niż tamto, może mniejsze, niższe, nie tak ozdobne, ale bardziej twoje własne.
     Choć nie zdziw się, gdy i to zostanie zburzone, zrównane z ziemią.
     Buduj po raz któryś.