REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku
30 stycznia 2010
SOBOTA

Kim On właściwie jest

     Wdowa, która została uratowana od głodu przez proroka Eliasza, była poganką.
     Naaman, który został oczyszczony z trądu przez proroka Elizeusza, był poganinem.
     Bóg polecił prorokom ich uratować, żeby nie umknęło ze świadomości Żydów, że On kocha wszystkich: tak Żydów, jak i pogan.