Spis treści

Za biskupów i kapłanów
Za rodziców
Za bogatych i ubogich duchem
Za braci, siostry i krewnych
Za znajomych i parafian
Za dobroczyńców
Za dusze znikąd niemające ratunku
Za tych, którym należy się od nas szczególna pamięć
Za wszystkich wiernych zmarłych