Jakie skomplikowane jest nasze życie. Jakie powikłane, poplątane. Pełne upadków, pomyłek. Pełne grzechów i błędów. Pełne odejść i powrotów. Płaskie i głębokie. Wzniosłe i przyziemne. Jakie skomplikowane jest nasze życie.
I zawsze, co chwila, w każdej sekundzie jest przy nas Bóg. I wtedy, gdyśmy na wyżynach – i wtedy, kiedy jesteśmy na dnie rozpaczy. I wtedy, gdy idziemy prosto drogą jasną jak słońce ku niebu – i wtedy, gdyśmy pogubili się w ciemnościach nocy. Zawsze jest przy nas Bóg. W świętości i w grzechu. W zwycięstwie i w klęsce. W radości i rozpaczy. Jest zawsze przy nas Bóg. Nie żeby patrzeć, obojętnie przyglądać się, ale po to, żeby być razem – by nas zbawiać.