Biblioteka
BAZIE - CATKINS
strona 3

BAZIE
strona 3

Gdzie
palmy w rękach naszych. Gdzie "Hosanna"
na ustach naszych. A może ty w bezpiecznym kącie
patrzysz z niepokojem na przeciągający
pochód Jezusa. A może, przewidując tragedię,
uspokajasz rozentuzjazmowanych.

Czy ty Mu ufasz. Czy wierzysz, że On
ma rację. Czy jesteś przekonany, że ta
Jego droga jest słuszna i uczciwa. Że ludzkość
zawsze na nią wróci, że On zawsze
zmartwychwstanie. Jeżeli tak, to po co
się kryjesz. To dlaczego jesteś taki
przerażony, taki nieufny, taki niewierzący.

A może ty po prostu w Niego
nie wierzysz.

CATKINS

Page 3

 

What happened to the palms in our hands.  What happened to “Hosanna”

in our mouths.  And maybe you are in a safe corner

uneasily watching Jesus’ procession

passing by.  And maybe, in anticipation of tragedy

you try to calm down the enthusiastic ones.

 

Do you trust Him.  Do you believe that He

is right.  Are you convinced that this

way of His is right and honest, that people

will always return to it, that He will always

rise from the dead.  If so, than why

are you hiding.  Why are you so

terrified, so distrustful, so unbelieving.

 

And maybe you just don’t

believe in Him.
strona: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ...