Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY A (2016/2017)
strona 115PIĄTEK


Ewangelia:                                                                   Mt 21
"W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: "Uszanują mojego syna".
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: . Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili".

Rozważanie:
Kontroluj siebie, gdy popełnisz jakieś zło, bo wtedy - w obawie, byś sam sobie nie musiał odebrać tego, co tak bardzo chcesz mieć, by ci nie wyrwali tego, co zdobyłeś, albo w panice przed czekającymi cię konsekwencjami: utrata stanowiska, pieniędzy, dobrego imienia - będziesz na gwałt gromadził argumenty, które by uzasadniły słuszność twojego postępowania. Bądź dla siebie wtedy bezwzględny. Nazywaj kłamstwo - kłamstwem, oszustwo - oszustwem, kradzież - kradzieżą, fałsz - fałszem. Bo inaczej się zakłamiesz: ucieknie ci grunt spod nóg. Na końcu za dobre uznasz wszystko to, co będziesz chciał, a złe wszystko to, czego nie będziesz chciał.

Psalm:                                                                Ps 105
Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pana.

 

strona: ...[113]  [114]  [115]  [116]  [117]  ...