Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 10
2. NIEDZIELA ADWENTU


Izajasz:                                                                                               Iz 40 
"Pocieszcie mój lud" - mówi wasz Bóg. "Przemawiajcie do serca Jezuzalem i wołajcie do niego, że czas służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana". 

Piotr:                                                                                                   2 P 3 
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i  ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.  

Ewangelia:                                                                                         Mk 1 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.

Rozważanie: 
Niech to będzie prawdziwy Adwent - w radości  czekania  na Tego, który się ma w nas narodzić. 
Kto  więc  pali  -  niech  nie  pali.   Przez   ten   czas przynajmniej. 
Kto pije - niech nie pije. Przez ten czas przynajmniej. 
Kto klnie - niech nie klnie. Przez ten czas przynajmniej. 
Kto  leniuchuje  -  niech  popracuje.   Przez   ten   czas przynajmniej. 
Każdy z nas niech usunie to,  co  uważa  za  przeszkodę  w drodze do Boga. Przez ten czas przynajmniej.

Poezja: 
                                  
Od wojny, nędzy i od głodu,
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
     Uchroń nas, Panie. 
                                  J. Romocki, Modlitwa Bonawentury

 

strona: ...[8]  [9]  [10]  [11]  [12]  ...