Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 47
2. NIEDZIELA ZWYKŁA

Samuel:                                                                   1 Sm 3
Przybył Pan i stanąwszy zawołał, jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój słucha".

Paweł:                                                                     1 Kor 6
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest?

Ewangelia:                                                               J 1
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży".

Rozważanie:
Najbardziej potrzebujesz mądrości. Która pozwala analizować sytuacje, wejść w istotę rzeczy - in medias res - i zbudować syntezę. Potrzebujesz mądrości, aby rozróżniać plewy od ziarna. Wytrzymać napór wszelakich mass mediów i znaleźć swoje zdanie, własną opinię. Potrzebujesz mądrości, która nie da się zwieść, która potrafi uratować ciebie i uratować innych, która potrafi budować przyszłość. Potrzebujesz mądrości, aby znaleźć odpowiedź na każde pytanie, jakie postawi konkretna sytuacja, życie codzienne, rodzina, zawód - znaleźć trafną odpowiedź - na ten czas, na tę chwilę, na tę sytuację konkretną, w której jesteś ty, społeczeństwo i świat.

Poezja:
Kościół to nie jest urząd parafialny
ani świątynia
ani nawet sobór
                                            J. Narbutt, Kościół wolnych

 
 

strona: ...[45]  [46]  [47]  [48]  [49]  ...