Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 73


 
PIĄTEK

Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 3
Skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

Księga Królewska:                                                             1 Krl 11
Bo tak rzekł Pan Bóg.

Ewangelia:                                                                          Mk 7
Pełni zdumienia mówili: "Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

Rozważanie:
Wszyscy jestesmy niepełnosprawni. Nie ma człowieka pełnosprawnego. Każdemu coś dolega, dokucza, każdemu coś brakuje. Każdy w czymś nie jest w pełni sprawny. Również umysłowo.
Nie ma ludzi pełnosprawnych. Każdy z nas potrzebuje pomocników, opiekunów. Każdy jakoś utyka. Niekoniecznie na nogę, częściej na głowę. Każdy potrzebuje człowieka, żeby przyprowadzał go do równowagi - nie tylko fizycznej, ale i duchowej, psychicznej. Odgięć, zahamowań, aberacji, odchyleń od normy - gama nieskończona.

 
 

strona: ...[71]  [72]  [73]  [74]  [75]  ...