Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 117

 

SOBOTA


Ezechiel:                                                                   Ez 37
Wszyscy będą mieć jednego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać.

Ewangelia:                                                                J 11  
Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród.

Rozważanie:
Ewangelie piszą, że Judasz się powiesił. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze, że kupił rolę pod Jerozolimą za 30 srebrników. Mówią, że Piotr miał na policzkach wyżłobione bruzdy z łez. Może to tylko legenda, ale przecież wrócił.

Poezja:
Ślady zamiotła noc
czym prędzej
nieśmy innym
pewność niepewności
                                   
A. Kamieńska, Emaus


 

strona: ...[115]  [116]  [117]  [118]  [119]  ...