Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 124WIELKA SOBOTA


Księga Rodzaju:                                                           Rdz 1
Potem Bóg rzekł: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam". Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Paweł:                                                                          Rz 6
My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych.

Ewangelia:                                                                   Mk 16
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.

Rozważanie:
W liturgii wielką rolę odgrywa światło. Zaczyna się od soboty wielkanocnej - ksiądz poświęca na dziedzińcu kościelnym ogień, zapala od niego świecę, wchodzi z nią do ciemnego wnętrza kościoła, trzykrotnie przystaje z wołaniem: "Światło Chrystusa". Bo w naszej liturgii płonąca świeca jest symbolem Chrystusa. I potem płonąca świeca towarzyszy nam cały rok. We wszystkich obrzędach liturgicznych, zwłaszcza sakramentalnych. A w końcu również na pogrzebie.

Poezja:
Nie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -
Tyle zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam bylejakie

tyle procesji z dzwonami -
tyle już alleluja -
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

                                         J. Twardowski, Wielkanocny pacierz


 

strona: ...[122]  [123]  [124]  [125]  [126]  ...