Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 143¦RODA


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 8
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwag± i skupieniem słów Filipa.

Ewangelia:                                                                           J 6  
"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łakn±ł; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragn±ć nie będzie".

Rozważanie:
Tylko człowiek kulturalny może być człowiekiem religijnym. Inaczej mówi±c: człowiek niekulturalny nie potrafi zrozumieć Ewangelii, która jest tekstem literackim. W którym¶ momencie Jezus powiedział: "Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłe¶ te rzeczy przed m±drymi i uczonymi, a objawiłe¶ je ludziom prostego serca". A to mog± być tak intelektuali¶ci jak analfabeci.


 

strona: ...[141]  [142]  [143]  [144]  [145]  ...