Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 150
ŚRODA


Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 12
W Antiochii, w tamtejszym Kościele byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Ewangelia:                                                                                 J 12
"Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności".

Rozważanie:
Dopiero wówczas gdy oświadczysz: "Ja chcę być ochrzczony" - jesteś ochrzczony. Gdy oświadczysz: "Ja chcę być bierzmowany" - jesteś bierzmowany. Gdy oświadczysz: "Ja pokutuję, żałuję i postanawiam poprawę" - są ci odpuszczone twoje grzechy. Gdy oświadczasz: "Ja chcę być z tobą całe życie, bo cię kocham" - jesteś zaślubiony. To samo z kapłaństwem, sakramentem chorych i ze Mszą świętą - wciąż ważna jest twoja decyzja.


 

strona: ...[148]  [149]  [150]  [151]  [152]  ...