Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 163WTOREK

ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 16

Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój.

Ewangelia:                                                                            J 16
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Teraz idę do Tego, który Mnie posłał. Mówię wam: Pożyteczne jest dla was moje odejście".

Rozważanie:
Trzeba budować swoją wiarę własnymi rękami. Trzeba przebudować to, co zostało zbudowane w nas przez naszych wychowawców. Trzeba przebudowywać wciąż to, co słuchamy, czytamy, oglądamy - od naszych duszpasterzy, myślicieli, przyjaciół. Przecież jesteś trochę inny niż oni. Inaczej widzisz, słyszysz, rozumiesz, doznajesz, przeżywasz Boga, który jest Miłością.

 

strona: ...[161]  [162]  [163]  [164]  [165]  ...