Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 169PONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 19
Powiedział Paweł: "Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa".

Ewangelia:                                                                               J 16
"To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat".

Rozważanie:
Podstawowym elementem każdej modlitwy jest świadomość obecności Bożej. Jeżeli tego brak, to modlitwa nie jest modlitwą. Chociaż mówisz, chociaż odmawiasz, chociaż śpiewasz, chociaż recytujesz.

Poezja:
Wniebowstąpienie
to święto idących
wytrwale tworzących
szukających sensu

Wniebowstąpienie
to wielka pochwała
rąk nabrzmiałych bólem
pochylonych pleców
umysłów gorących
                                           J. Smolec, Wniebowstąpienie


strona: ...[167]  [168]  [169]  [170]  [171]  ...