Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 185PONIEDZIAŁEK


Tobiasz:                                                                                              Tb 1

Tobiasz został wzięty do niewoli. Znajdując się wszakże w niewoli, nie opuścił drogi prawdy.

Piotr:                                                                                                    2 P 1
Wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Ewangelia:                                                                                          Mk 12
„Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”.

Rozważanie:
My nie przychodzimy do kościoła na kazanie. My przychodzimy do kościoła na Mszę świętą. Gdzie Jezus czyta Pismo Święte i objaśnia w Ewangelii. Poucza nas, jak żyć. My przychodzimy do kościoła na Mszę świętą, aby być życiowo mądrzejszym – uczyć się od Chrystusa odwagi.

 
 

strona: ...[183]  [184]  [185]  [186]  [187]  ...