Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 217


PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
                       PIOTRA I PAWŁA  


Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 12
Herod uwięził Piotra, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. A Kościół modlił się za niego.

Paweł:                                                                                    2 Tm 4 
Krew moja już ma być wylana. A chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.

Ewangelia:                                                                              Mt 16
"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego".

Rozważanie:
A my byśmy na Piotra nie postawili. Przecież nie tylko się zaparł Jezusa, ale skompromitował się wielokrotnie. A my byśmy na Pawła nie postawili. Przecież donosił i mordował.

Poezja:
Panie, Ty mnie wyłowisz z ciemnego milczenia
Niby kropelkę z wody zapomnienia
Na Twojej ręce znów będę jedyny
Po to dobyty z najdalszej głębiny
Abym się z Tobą kłócił, godził, gadał
Abym się w ogniach przed Tobą spowiadał
Abym się w łzę przetopił, której nie odrzucisz
W bezimienności morze. A do siebie wrócisz.
                                                                             E. Bryll, Modlitwa


 

strona: ...[215]  [216]  [217]  [218]  [219]  ...