Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 220PONIEDZIAŁEK


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 18
Przez Niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.

Amos:                                                                                   Am 2
Za srebro sprzedają sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. W prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża.

Ewangelia:                                                                           Mt 8
Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz.

Rozważanie:
To nieprawda, że młodzi to anarchiści, a przynajmniej rozrabiacze dla rozrabiania. Oni marzą o godnym człowieczeństwie. Oni marzą o człowieku uczciwym, sprawiedliwym, mądrym, tolerancyjnym, który będzie żył szczęśliwie w wolnym społeczeństwie.

 
 

strona: ...[218]  [219]  [220]  [221]  [222]  ...