Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 237CZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 3
"Lecz gdy oni mnie zapytają: >Jakie jest Jego imię?<, to cóż mam odpowiedzieć?" Odpowiedział Bóg: "Tak powiesz: >Ja jestem< posłał mnie do was".

Izajasz:                                                                                     Iz 26
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego.

Ewangelia:                                                                                Mt 11
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Rozważanie:
Czasem odczuwasz taką pustkę, że ani modlić się nie możesz, ani nie czujesz Jego obecności. Jest tylko pustka zimna i zimność dalekości. To nie tkwij bezradnie, postaraj się, żeby był bliższy. Powiedz do Niego choćby tak jak siostra Faustyna: "Jezu, ufam Tobie".

Poezja: 
Uchowaj dzisiaj
od nienawiści

Moje serce moje oczy
moje myśli

                                    A. Ziemianin, Modlitwa mojego wieku


 

strona: ...[235]  [236]  [237]  [238]  [239]  ...