Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 254
18. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Wyjścia:                                                                    Wj 16
Oto ześlę wam chleb z nieba.

Paweł:                                                                                    Ef 4
Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Ewangelia:                                                                             J 6
"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

Rozważanie:
Nasze narodowe, państwowe, gospodarcze, kulturalne klęski i zwycięstwa, przegrane i wygrane, sukcesy i porażki, smutki i radości, zmartwienia i satysfakcje, kłopoty i pociechy coraz bardziej wiążemy z tym, co dzieje się w naszych szkołach.

Poezja:
"Ziemia i niebo przemijają,
lecz słowo Moje nie przeminie";
kto to powiedział? kto powiedział?
Zapomniałem. 
                                     K. I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich


 

strona: ...[252]  [253]  [254]  [255]  [256]  ...