Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 280PIĄTEK


Paweł:                                                                                   1 Tes 4
Wolą Bożą jest wasze uświęcenie.

Paweł:                                                                                   1 Kor 1
Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne?

Ewangelia:                                                                            Mt 25
"Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca".

Rozważanie:
Podział na ludzi wierzących i niewierzących jest zupełnie inny i inaczej przebiega niż się na ogół uważa. Teoretycznie biorąc, może być człowiek, który chodzi do kościoła, a jest łotrem - niemożliwy w domu, okropny dla żony, żaden ojciec, nieuczciwy w pracy, oszust. To taki człowiek jest w gruncie rzeczy niewierzący.
A znowu - teoretycznie rzecz biorąc - może być człowiek, który uważa siebie za niewierzącego, bo nie uznaje Pana Boga na tronie, panującego gdzieś w niebie, a jest uczciwy, solidny, odpowiedzialny, jest dobrym mężem, ojcem. Taki człowiek jest wierzący. Bo zjednoczony z Bogiem, który jest uczciwością. Chociaż mu na końcu ksiądz proboszcz może nie dać katolickiego pogrzebu.


 

strona: ...[278]  [279]  [280]  [281]  [282]  ...