Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 288SOBOTA


Paweł:                                                                                        Kol 1
Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga, Bóg pojednał, by stawić was wobec siebie jako świętych nieskalanych i nienagannych.

Paweł:                                                                                        1 Kor 4
Niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?

Ewangelia:                                                                                  Łk 6
"Tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dawał swoim ludziom?"

Rozważanie:
Jezus jest naszym Odkupicielem, naszym Zbawcą. Bo nam pomaga kochać.


 

strona: ...[286]  [287]  [288]  [289]  [290]  ...