Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 293CZWARTEK


Paweł:                                                                                   Kol 3
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!

Paweł:                                                                                   1 Kor 8
"Wiedza" wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś "wie", to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy.

Ewangelia:                                                                             Łk 6
"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze".

Rozważanie:
Jezus mógł zginąć wiele razy. Również w walce o równouprawnienie kobiet. Powiedziane było: "Kto naucza inaczej niż stoi w Piśmie Świętym Starego Testamentu, ten musi zginąć". To właśnie dlatego przyprowadzili Jezusowi niewiastę, którą złapali na cudzołóstwie, i powiedzieli: "Mojżesz kazał takie kamienować. A Ty co powiesz?"  


 

strona: ...[291]  [292]  [293]  [294]  [295]  ...