Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 297PONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                  1 Tm 2
Zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi i za wszystkich sprawujących władzę.

Paweł:                                                                                  1 Kor 11
Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: "To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę". Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: "Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę".

Ewangelia:                                                                            Łk 7
"Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł, lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony".

Rozważanie:
Ale przecież trzeba zatroszczyć się o dach nad głową. Żeby można było spokojnie pracować. Ale przecież trzeba postarać się o pożywienie, aby można było żyć dalej. Ale przecież trzeba mieć w szafie ubrania, żeby nie zmarznąć w zimie, a i w lecie w coś się ubrać. Ale przecież trzeba zgromadzić trochę pieniędzy na wypadek, gdy przyjdzie choroba albo starość.

Poezja:
iż tak rozpięty nad drogą nad światem
- a na tle nieba - już poza wiecznością -
przebaczasz wszystkim - wszystkich jesteś bratem -
darzącym jasną dziecięcą miłością
nie pragnącą niczego - krom tego - by głodny
miał chleba pod dostatkiem,
smutny był pogodny
słońcem które świeci -
                  E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko

 
 

strona: ...[295]  [296]  [297]  [298]  [299]  ...