Biblioteka


NA KAŻDY WIECZÓR (Fragmenty) 

NA  KAŻDY  WIECZÓR

I         EUCHARYSTIA  1
II       ADWENT
III     BOŻE NARODZENIE
IV      NAUCZYCIEL
V        POWOŁANIE DO MIŁOŚCI
VI      KRZYŻ
VII    ZMARTWYCHWSTANIE
VIII  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
IX     KOŚCIÓŁ
X       MATKA JEZUSA
XI     WIELKI FORMAT
XII    NIEBO
XIII  EUCHARYSTIA  2